Home Leserinnlegg - Eldre er en ressurs, ikke en utgift

– Eldre er en ressurs, ikke en utgift

Carl S. Solberg er en av de mange som er opptatt av eldre menneskers velferd. Han har sett seg lei på at eldre mennesker ses på som en utgift, og ønsker at vi heller ser på dem som mennesker med kunnskap og ressurser. Her er tre innlegg han har skrevet om saken den senere tiden.

Carl S. Solberg

Kandidat for Høyre til kommunevalget 2019

La oss heller snakke om eldre som ”ressursbølge”

Du har vel hørt påstanden om at ”alderen har ikke så mye å si, med mindre du er en ost”.  I virkeligheten betyr alderen alt. Det erfarer pensjonister i form av aldersdiskriminering, til tross for at dette nå er forbudt ved lov.

Jeg er lei av å høre om ”eldrebølgen” som en utgift for samfunnet – vi bør heller snakke om ”ressursbølgen”!  Forskning viser at pensjonistene utfører frivillig arbeid til en verdi for samfunnet på 25 milliarder hvert år.

I tillegg kommer de 800.000 pårørende her i landet som yter omsorg for ektefeller og slektninger.

Derfor er Moss Høyres mål viktig: ”Vi skal være en foregangskommune når det gjelder frivillighet.”  Også Statens seniorråd påpeker betydningen av en aktiv  frivillighetspolitikk. Det må vi satse på i nye Moss – med rekruttering av seniorer som en sentral del.Og én ting til: Det er ca. 700.000 aleneboende minstepensjonistene i Norge  som i dag lever under EUs fattigdomsgrense. De er ikke opptatt av slagord som  verdighet, men et dagligliv med innhold – som deg og meg. Først da kan vi avlive den sarkastiske myten om at ”når de heldige blir gamle, vil de sitte i parken og mate minstepensjonistene…”

Carl S. Solberg. FOTO: Privat

Det vi trenger er et ”omsorgsforlik”     

Det blir flere rullatorer enn barnevogner i nye Moss kommune fremover. Derfor må helse og omsorg bli én av hovedoppgavene for de folkevalgte.

Alle er enige om at sunn, aktiv aldring er viktig for at pensjonister kan klare seg selv lengst mulig i egen bolig. Men hjemmehjelp og velferdsteknologi kan ikke alene redde omsorgsbehovet, 12 prosent av landets innbyggere over 60 år er syke pleietrengende.  Derfor må planlegging av sykehjemsplasser være en prioritert del av eldreomsorgen.   

Når det nye kommunestyret er på plass etter valget i høst, håper jeg at også GPS-teknologi blir satt på dagsordenen. GPS bør, etter min mening, være tilgjengelig for alle med demens som en helsetjeneste fra kommunen. Dette hjelpemidlet betyr frihet og trygghet for gamle syke og deres pårørende og kan være forskjellen på liv og død.

Et frimodig ønske er å oppnå et tverrpolitisk  ”omsorgsforlik”, slik Stortinget banket igjennom reformen med barnehageforliket. Norske kommuner har  behov for 30.000 omsorgsplasser innen 2030, hevder professor emeritus Jan Grund  på vegne av Omsorgsutvalget. Denne jobben kan ikke løses av det offentlige alene. Morgendagens omsorgsutfordringer løses best gjennom en velferdsmiks av offentlige, private og ideelle aktører, mener utvalget.

Noe av det samme sier Moss Høyre i sitt program: ”Vi vil legge til rette for at eldre i størst mulig grad skal få bestemme over eget liv og bosituasjon, og hvem som utfører de tjenestene de trenger. Fritt brukervalg i hjemmetjenesten er et eksempel på dette”.

Salige er de unge, for de skal arve kommunens gjeld. Og da er det å håpe at nye Moss får økonomisk evne og mulighet til å gjennomføre de mange viktige innspill vi har fått gjennom stortingsmeldingen ”Leve hele livet”.

Fast sykehjemsplass bare for de heldige?

Over 700.000 pårørende legger ned 110.000 årsverk med iherdig innsats hvert år i sin omsorg for syke ektefeller og slektninger, ifølge Stiftelsen Fritt Ord.

Det er disse pårørende som får norsk helsevesen til å fungere!

Derfor er det viktig at nye Moss kommune nå har styrket tilbudet ved å ansette pårørende-koordinator. Og Høyre synes det er betryggende at Pårørendealliansen marker seg lokalt.

I en tidligere REDIC-rapport blir det vist at de pårørende yter rundt 160 timer  hjelp i måneden rett før pasienten legges inn på sykehus. Dette tilsvarer

40 timers arbeidsuke – med delte vakter gjennom hele døgnet.

I mange kommuner er arbeidsbelastningen i pleie- og omsorgstjenestene så stor  at pårørende føler seg presset til å yte mer enn de kan klare. Det kan ende med akutt behov for fast plass i sykehjem langt tidligere enn det som hadde vært nødvendig dersom de fikk den hjelpen de ba om.

Kommunal Rapport opplyser at det pr. 15 april i år er 1.352 personer i over

180 kommuner som står på venteliste for langtidsplass på norske sykehjem.

Det betyr at de har fått vedtak om at de oppfyller kriteriene  – men at de ennå ikke har fått tildelt plass.

Det er liten tvil om at det beste tilbudet til skrøpelige eldre er å bli tatt hånd om i et sykehjem. Og for de pårørende er det viktig å vite at de får den  hjelp de trenger når behovet er der. Slik er det dessverre ikke i dag.

Nedgangen i antall faste sykehjemsplasser er betydelig, bl. a. fordi et stort antall faste plasser i de senere årene er omgjort til korttidsplasser. I Oslo er det lagt ned 400 sykehjemsplasser siden 2015.

I likhet med sykehjemsoverlege Kjellaug Enoksen, er det grunn til å stille spørsmålet også i nye Moss kommune: Er den økende nedleggingen av faste sykehjemsplasser gått for langt? Er vi i ferd med å komme dit at fast plass er forbeholdt de heldige?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Blueskveld med Feldson Association

Det er på Cafe Røed på Røed Gård på Jeløy det skjer, og datoen er fredag 13. desember. Da er det nemlig klart for en heftig blueskveld...

Steinars julekalender: Luke 5

Ofte møter man glade og lykkelige mennesker, men av og til møter man også på mennesker som oppleves negative og destruktive, og...

Til helgen er det julemarked i Moss

Kirketorget skal fylles av julestemning og glade mennesker førstkommende helg. Gå ikke glipp av byens store julearrangement. ARNE KRISTIAN...

Steinars julekalender: Luke 4

Du har i deg kraften til å forvandle negative følelser og opplevelser til positive følelser og skapende kraft for deg selv og dine...

Førjulstid i kommunene Rygge og Moss

Julen kommer igjen mot oss like fort i år som tidligere. Kaldt og mørkt er det og litt snø har vi fått....