Home Moss VALG 2019: Fremskrittspartiet

VALG 2019: Fremskrittspartiet

Michael Torp, Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Nye Moss, er neste mann ut til å svare på Morsa Tidendes spørsmål. Vi håper denne enquêten kan fungere som et hendig verktøy, om du er en av de mange som foreløpig sitter litt på gjerdet. Vi håper også at den kan hjelpe deg til å ikke bli en sofavelger…

Alle 11 partier som stiller til valg i Moss/Rygge har fått nøyaktig de samme spørsmålene.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst og foto

– Hva er du mest stolt av at ditt parti har bidratt med i inneværende periode?

– Jeg er stolt over at FrP har stått på og kjempet for sakene våre, selv om vi har vært i opposisjon i både Moss og Rygge. Dessuten synes jeg vi skiller oss ut som et ombudsparti som tar enkeltmennesket på alvor når de opplever motstand i møte med kommunen. Som politiker er det lett å glemme de små sakene og enkeltskjebnene, men dette føler jeg vi har klart.

– Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for at Moss skal bli/fortsette å være et sted man ikke ønsker å flytte fra?

– Jeg tror Moss har alle forutsetninger for å bli en enda mer attraktiv by enn vi er i dag. Vi har en god blanding av sjø, natur, landlighet og sentrumsnærhet. Jeg synes det er trist at Moss ikke har klart å utnytte potensialet sitt godt nok. Vi må løse trafikkutfordringene våre og flytte containerhavna ut av sentrum, slik at vi kan åpne byen mot fjorden.

OPPTATT AV MAT: Michael Torp er opptatt av mat. Ikke bare sin egen, men også den som blir servert på distriktets eldreinstitusjoner. Her fra hans besøk på Solitun tidligere i år.

– Hva er ditt partis tre viktigste lokalsaker for kommende periode?

– Våre hovedsaker er verdighet i eldreomsorgen, reduksjon i eiendomsskatten og bygging av ny Riksvei 19 uten bompenger.

– Hva er ditt partis løsning for Riksvei 19?

– Det viktigste for oss er at RV19 blir lagt i tunell fra fergeleiet og ut på E6, så får vi se hvilke traseer som er mulig. Vi må unngå en løsning som går i dagen, og forsøke å forsere prosjektet for tidligere byggestart. Mossepolitikerne må være langt tøffere i møte med statlige myndigheter, og være tydelige på at Staten må fullfinansiere en løsning for Rv19, da dette er et statlig ansvar. Lokalt må vi også vise måtehold, for å unngå en fordyrende «bypakke».

– Skal vi ha bompengering i Moss? Hvorfor/hvorfor ikke? I tilfelle hvor skal bommene stå, og hva skal inntektene brukes til?

– FrP ønsker ikke bompenger i Moss. RV 19 er en statlig vei, og da er det også Staten som må stå for finansieringen. Den foreslåtte bomringen med åtte bomstasjoner og 40 kroner pr. passering vil være en stor belastning for innbyggerne våre. At en gjennomsnittlig familie skal bli pålagt en utgift på 20-30.000 kroner i året er helt urimelig.

– Hva tenker dere (kort) om jernbaneutbyggingen og plasseringen av ny stasjon? Er vi ferdige med saken, eller skal det kjempes videre?

– FrP har jobbet for en alternativ jernbaneløsning i rundt 25 år, og vært med på mange omkamper. Selv om vi ikke er enige i den vedtatte løsningen, er arbeidet nå igangsatt, og det forholder vi oss til. Dersom det oppstår noe uforutsett med for eksempel grunnforhold, økonomi, kontrakter eller gjennomføring, slik at det oppstår et handlingsrom for omkamp, så vil vi benytte det handlingsrommet.

– Er by-ferge og gratis buss gode løsninger for Moss kommune?

– Byferger er positivt, men de vil ikke bidra til å løse trafikkutfordringene i Moss i særlig grad. Vi er ikke negative, men vil heller ikke prioritere store summer til dette. Når det gjelder buss er selvfølgelig pris en faktor. Likevel mener vi det viktigste er at bussen skal bli et reelt alternativ for vanlige folk. Da er frekvens, avstand til holdeplassene og heldekkende bussruter viktigere. Det hjelper ikke med gratisbilletter hvis du bor et sted hvor bussen aldri går.

– Trenger vi konteinerhavna i Moss? Skal den utvides? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Vi ønsker å flytte containerhavna ut av sentrum, og til andre havner med ledig kapasitet. Vi vil så transformere dagens havneområde, med strender, promenade, brygge, boliger, spisesteder og innbyggervennlig næring.

– Vil ditt parti jobbe for eller mot en gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge? Hvorfor og hvordan?

– Vi ønsker gjenåpning av flyplassen, og jobber aktivt for dette lokalt. Vi jobber også opp mot FrP sentralt, som er klare på at vi ikke skal endre taxfree-ordningen. Eierne av flyplassen sier selv at dette er avgjørende for at det skal være mulig å drive.

– Hvordan ser dere på eiendomsskatten? Fjernes, senkes eller økes?

– Eiendomsskatten er en urettferdig og usosial skatt, som rammer blindt. Vi går til valg på å redusere denne hvert år, med mål om å fjerne den totalt. Kommunen må sette tæring etter næring, og i et budsjett på tre milliarder bør dette være mulig.

– Vi har velfungerende barnehager i både kommunal og privat eie her i distriktet. Skal de private få fortsette driften, og vil de få de rammebetingelser de trenger for en sunn drift?

– Vi ønsker både private og kommunale barnehager. Det viktigste er at vi sikrer full barnehagedekning og gode tilbud til kommunens barn. Vi vil også harmonisere tilskuddet til de private barnehagene, slik at vi ikke forskjellsbehandler på grunnlag av gamle kommunegrenser.

– Hva med velferdstjenestene til de eldre? Skal botilbud og pleieplasser driftes kommunalt, eller åpner dere for privat drift? Vil kommunal og privat drift kunne tilby lik standard og bredde på tilbudet?

– Det viktigste er ikke hvem som driver tilbudet, så lenge de som mottar tjenestene er fornøyde. Vi tror likevel at vi leverer best tjenester når kommunen og de private samarbeider. Vi må ta et tak for å sikre flere omsorgsplasser i Moss, samtidig som kvaliteten må heves, for eksempel på maten som serveres. Et sykehjem skal faktisk være et hjem for de som bor der.

– Skal kommunen bruke mer eller mindre på kultur og aktiviteter for barn og unge, enn det som er avsatt i dag?

– Vi ønsker å styre deler av midlene fra kultur for voksene, for å styrke tilbudet til barn og unge.

– Hvor står du/dere i Vanem-saken? Den er vedtatt, men debatteres fremdeles.

– Kommunestyregruppen til dagens Moss FrP stemte for i Vanem-saken. Dette vil vi vurdere på nytt når lovlighetsklagen skal til behandling.

– Hva tenker du/dere om utbygging i LNF-områder og privatisering av strandsoner.

– Vi ønsker å prioritere fortetning i hele kommunen. Byggingen på matjord og friluftsområdene våre må begrenses til et absolutt minimum. Privatisering av strandsonen er en uting, men samtidig må alle saker vurderes separat. I saker som ikke påvirker omgivelsene negativt må kommunen kunne vise skjønn.

– Står vern av Mosseskogen på ditt partis dagsorden?

– Ja, vi er opptatt av å bevare Mosseskogen. Et av fortrinnene til Moss er nærheten vår til natur og friluftsområder.

– Hvorfor blir du/ditt partis ordførerkandidat den beste ordføreren for Moss? – Fremskrittspartiet ønsker at alle skal oppleve at Moss kommune er et godt sted å bo og virke. Vi ønsker en JA-kommune som er positiv, effektiv, profesjonell, serviceinnstilt og tilgjengelig. Vi vil sikre gode tjenester, samtidig som innbyggerne skal få beholde mer av sin egen inntekt, sier Fremskrittspartiets ordførerkandidat, Michael Torp.

Previous articleVALG 2019: Ny Kurs
Next articleVALG 2019: Rødt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Næringsavisen presenterer Mosseregionen

Vår andre nettavis Næringsavisen presenterer B2B nyheter fra Mosseregionen som en egen kategori https://naeringsavisen.no/mosseregionen Har du tips...

Mr. BLUES IS COMING TO TOWN 23/11 kl 15

Denne gangen tar kongen av Norsk blues, Reidar Larsen med seg øverste hylle av musikere og vi kan love et heidundrende show.

Har du smakt Julechips?

På ren impuls havnet disse i handlekurven min 19 nov 19. Er jeg bare lett å lure...

Midway

Midway er en skikkelig krigsfilm av den gamle sorten til tross for at den er produsert og gitt ut i vår tid. Fargefilteret, heroismen og de massive slagene minner veldig om klassiske krigsfilmer.

Den gamle skovhytta

Forsker man litt på lokalhistorie dukker det noen ganger opp små perler. Små skildringer eller historier som levendegjør fortiden og fortidsmenneskenes livsførsel.