Home Moss VALG 2019: Rødt

VALG 2019: Rødt

Det er Rødt, og deres ordførerkandidat Eirik Tveiten sin tur til å lette på sløret, og fortelle innbyggerne hva de mener om sakene Morsa Tidende tar opp i våre spørsmål til partiene.

ARNE KRISTIAN LØVIK STELLANDER tekst og foto

Alle 11 partier som stiller til valg i Moss/Rygge har fått nøyaktig de samme spørsmålene.

– Hva er du mest stolt av at ditt parti har bidratt med i inneværende periode?

– Mange saker, men at vi aldri ga opp å få flertall for at barnetrygden ikke skulle regnes som inntekt når du mottar sosialstønad, står kanskje høyest. Dette kravet reiste vi gjentatte ganger i bystyret og ble stemt ned av et samlet bystyre, men vi ga ikke opp. Og i juni 2018 fikk vi endelig med oss AP, SV og MDG på det.

– Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for at Moss skal bli/fortsette å være et sted man ikke ønsker å flytte fra?

– Vi vil jobbe for flere ”kortreiste” grønne arbeidsplasser og en vesentlig bedre sosial boligpolitikk.

– Hva er ditt partis tre viktigste lokalsaker for kommende periode?

– Helt siden valget i 2013 har Rødt hatt som hovedparole kampen mot Forskjells-Norge, nå ser vi at stadig flere partier også reiser dette spørsmålet, og det er bra. Vi vil ha profitten ut av velferden. De ulike velferdstjenestene er finansiert av folkets skatt, så som barnehager, eldreomsorg, barnevern og så videre. Disse pengene skal brukes på å gjøre disse tjenestene bedre, og ikke til privat berikelse av kommersielle selskaper. Deretter er kampen mot sosial dumping i arbeidslivet, og mot ufrivillig deltid, viktig for oss.

– Hva er ditt partis løsning for Riksvei 19?

– Flytt fergeleiet lengre sør, for eks til Kleberget, med tunell fra Kleberget til Årvoll. Dette har vi også stått for i flere år, og ser også her at stadig flere er enige i at Riksvei 19 skal ut av byens sentrum.

– Skal vi ha bompengering i Moss? Hvorfor/hvorfor ikke? I tilfelle hvor skal bommene stå, og hva skal inntektene brukes til?

– Statens vegvesens fortrukne løsning med tunell fra havna med en rundell under Kransen, hvor både trafikken til/fra Jeløya og jernbanen skal ledes, forutsetter brukerfinansiering/bompenger. Dette er også en grunn til at Rødt vil ha Riksvei 19 ut av byen. Folk i Moss skal ikke være med å finansiere en Riksvei ingen vil ha.

– Hva tenker dere (kort) om jernbaneutbyggingen og plasseringen av ny stasjon? Er vi ferdige med saken, eller skal det kjempes videre?

– Samferdselsministeren har gjentatte ganger sagt at han vil forholde seg til en bestilling fra Moss kommunestyre. Derfor har Rødt sagt at dersom ikke Høyre og AP sammen får flertall i det nye kommunestyret, vil vi foreslå at bystyret vedtar å be statsrøden innfri dette løftet. Saken er ikke ferdig, og vi ser nå at AP vurderer å gå sammen med Høyre i et nytt flertall for å få stoppet dette initiativet.

Eirik Tveiten har drevet valgkamp også tidligere. Her fra en solfylt dag under valget i 2017. Foto: Byavisa Moss

– Er byferge og gratis buss gode løsninger for Moss kommune?

– Ideen om byferge er henta fra Fredrikstad hvor byferga går fram og tilbake over Glomma. Jeg kan ikke forstå at den ville ha samme funksjon i Moss, men vi er villige til å utrede det. Vi vil ha gratis buss, som går der mossingene trenger det (også Krafos og Larkollen). Det er Østfold fylke som i dag har ansvaret, og dette skal flyttes til storfylket Viken. Vi vil ha vurdert et interkommunalt eget busselskap.

– Trenger vi konteinerhavna i Moss? Skal den utvides? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Vi trenger en liten lokal havn for å serve byens lokale næringsliv. Vi er mot å bygge havna ut til en gedigen konteinerhavn.

– Vil ditt parti jobbe for eller mot en gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge? Hvorfor og hvordan?

– Vi vil stille to krav til en ny drifter: 1) De ansatte skal ha rett til å  inngå kollektive lønns- og arbeidstidsbestemmelser med norsk tariff. 2) Flyplassen må forholde seg til de miljøkrav som må settes på fossilt brennstoff.

– Hvordan ser dere på eiendomsskatten? Fjernes, senkes eller økes?

– Kommunen trenger eiendomsskatten for å kunne tilby bedre tjenester, men vi vil gjøre den mer sosial ved å innføre et bunnfradrag, for eksempel på en million.

– Vi har velfungerende barnehager i både kommunal og privat eie her i distriktet. Skal de private få fortsette driften, og vil de få de rammebetingelser de trenger for en sunn drift?

– Ja men ikke de kommersielle, vi vil ha profitten ut av velferden.

– Hva med velferdstjenestene til de eldre? Skal botilbud og pleieplasser driftes kommunalt, eller åpner dere for privat drift? Vil kommunal og privat drift kunne tilby lik standard og bredde på tilbudet?

– Samme som over, ja til kommunale og frivillige/ideelle, nei til kommersielle.

– Skal kommunen bruke mer eller mindre på kultur og aktiviteter for barn og unge, enn det som er avsatt i dag?

– Kommunen bør absolutt bruke mer. Det var trist at Rødt ikke fikk flertall for å redusere den kommunale husleien til Rapid (de betaler kr 200.000 i årlig husleie). Klubben driver i tillegg til et fargerikt fotball lag, også med leksehjelp og har satset på kvinnefotball.

– Hvor står du/dere i Vanem-saken? Den er vedtatt, men debatteres fremdeles.

– Rødt har sammen med Venstre, KrF, Ny Kurs, SV og MDG levert en lovlighetsklage på AP, Høyre og FrPs (flertallets) vedtak. Vi mener det er miljøkriminalitet og brudd på gjeldende lovverk.

– Hva tenker du/dere om utbygging i LNF-områder og privatisering av strandsoner.

– Mot. Strandsonen må være for alle.

– Står vern av Mosseskogen på ditt partis dagsorden?

– Ikke spesifikt, men vil har i programmet flere punkter som løfter fram klima og miljø i utbyggingssaker.

– Hvorfor blir du/ditt partis ordførerkandidat den beste ordføreren for Moss?
– Fordi Rødt har det beste programmet, og jeg er Rødts ordførerkandidat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Takk for oss!

Grunnet manglende inntekter, ser vi i Morsa Tidende oss nødt til å avslutte driften av det som var ment å bli en...

La’ars in memoriam

Nekrolog over Lars Molvig Skrevet av Ken Uggerud Enda en fantastisk personlighet i Rygge har måttet...

NAV-skandalen og EØS

NAV-saken er den mest omfattende skandalen både for innbyggere og tilliten til alle statsmaktene og statsforvaltningen i moderne tid.

Norges nye gitarhelt

I denne artikkelen skal vi ta for oss den personen vi syntes er Norges nye gitarhelt, nemlig Tommy Kristiansen (f. 5. 5....

Frode Alnæs til Eftablues

Moss Bluesklubb har levd med oppbrettede ermer og høyt pågangsmot i en årrekke. Som de berømte perlene på på den like berømte...