Home NYHET Enige om nye seriøsitetsbestemmelser

Enige om nye seriøsitetsbestemmelser

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet er enige om nye og forbedrede seriøsitetsbestemmelser for offentlige anskaffelser i byggenæringen.

– Dette vil bidra til å styrke bedrifter i byggenæringen som satser på faglært arbeidskraft og lærlinger, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.

Det offentlige kjøper bygg- og anleggstjenester for omkring 200 milliarder hvert år.

– De nye reglene vil bidra til å sikre større forutsigbarhet, bedre kvaliteten på det som bygges, og fremme en ryddig og seriøs næring for både de ansatte og for bedriftene, sier forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet.

Etter at BNL, Fellesforbundet, KS og Difi i 2015 gikk sammen om omforente anbefalte seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser har over 180 kommuner, fylker og offentlige byggherrer vedtatt slike regler. Disse reglene ble strammet ytterligere inn i 2018. Samtidig har enkelte kommuner, som blant annet Oslo kommune, utviklet egne bestemmelser.

– Basert på erfaringer fra flere modeller, har BNL og Fellesforbundet nå utarbeidet en ny og forbedret omforent nasjonal bransjestandard, fortsetter Sandnes i BNL.

Partene foreslår blant annet at 50 prosent av byggearbeidet skal utføres av fagarbeidere. 10 prosent av byggearbeidet skal utføres av lærlinger forutsatt at det er proporsjonalt. Reglene er også oppdatert i tråd med nytt innleieregelverk. Partene anbefaler i tillegg at den som leies inn skal ha minst 80 prosent stilling.

– Vi mener at det nye forslaget vil være et viktig tiltak for å fremme seriøsitet og et viktig bidrag i kampen mot arbeidslivskriminalitet i byggenæringen. Vi anser det som svært viktig at vi sammen kan anbefale dette, forslaget vil nå bli drøftet videre med KS og Difi, avslutter Skau i Fellesforbundet.

Fakta om nye seriøsitetsregler:

 • 50 % av alt byggearbeid skal utføres av fagarbeidere.
 • 10 % av alt byggearbeid skal utføres av lærlinger, proporsjonalitetsvurdering.
 • Alle utførende ledd skal være godkjente lærebedrifter.
 • Sikre at innleie er i tråd med nytt regelverk.
 • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet.
 • Grunnleggende HMS-opplæring for de som er leid inn.
 • Skal være ansatt i minst 80 prosent stillingsbrøk.
 • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji får det.
 • Dokumentere lønns- og arbeidsvilkår herunder OTP.
 • Dokumentere lovpålagt yrkesskadeforsikring.
 • Forbud mot kontanter.
 • Tiltak mot svart arbeid.
 • Respekt for fagorganisering (ILO 87 og 98).
 • Anbefaler bruk av HMS-reg, eller lignende.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Takk for oss!

Grunnet manglende inntekter, ser vi i Morsa Tidende oss nødt til å avslutte driften av det som var ment å bli en...

La’ars in memoriam

Nekrolog over Lars Molvig Skrevet av Ken Uggerud Enda en fantastisk personlighet i Rygge har måttet...

NAV-skandalen og EØS

NAV-saken er den mest omfattende skandalen både for innbyggere og tilliten til alle statsmaktene og statsforvaltningen i moderne tid.

Norges nye gitarhelt

I denne artikkelen skal vi ta for oss den personen vi syntes er Norges nye gitarhelt, nemlig Tommy Kristiansen (f. 5. 5....

Frode Alnæs til Eftablues

Moss Bluesklubb har levd med oppbrettede ermer og høyt pågangsmot i en årrekke. Som de berømte perlene på på den like berømte...